Takunderhåll

Taket är husets skydd mot vårt varierande klimat. Därför är det viktigt att underhållet sköts på ett bra sätt. Ett välskött tak och dess vattenavrinning förlänger framförallt takets livslängd men självklart skyddas huset mot fuktproblem etc. Vi hjälper er med takrengöring, behandling och målning.

  • takmossaHögtryckstvätt av takytor.
  • Rensning av rännor.
  • Behandling av takpannor mot mosspåväkt.
  • Målning av plåt och betongpannetak.
  • Byte av plåtdetaljer.